Činnosti

Přehled činností firem

Revize

- el. instalace a zařízení v prostředí základním
- el. instalace a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
- el. instalace a zařízení v prostředí zvlášť nebezpečném
- hromosvodů
- přenosných spotřebičů
- diagnostika počítačových sítí

Oprávnění

Reference Eltodo
Reference Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Školení vyhl. 50/78 Sb.

Silnoproud

Stavební činnost